Forretningsvilkår

Der gælder følgende forretningsvilkår når du som kunde benytter dig af Helt Solgt ApS (CVR: 42183725) ydelser og hjemmeside. Nærværende vilkår er gældende for ethvert forretningsforhold/samarbejde mellem Helt Solgt og vores kunder.

Rådgivningen

Helt Solgt overholder i alle sammenhænge følgende etiske retningslinjer i vores rådgivning. Det indebærer principperne omkring integritet, objektivitet, fortrolighed, tavshedspligt, professionel adfærd og rettidig omhu.

Helt Solgt Salgsoptimering og Helt Solgt Mægleranalyse er de to primære rådgivningsydelser vi tilbyder. Helt Solgt kan tilbyde supplerende rådgivning efter aftale med kunden. Rådgivningen og anbefalingerne er individuelle og tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov og boligsituation. Rådgivningen der udføres af Helt Solgt er på baggrund af en objektiv analyse, indsigt og erfaring. Det er til enhver tid kunden selv der træffer den endelige afgørelse om udbudspris mv. i samarbejde med den valgte ejendomsmægler.

Personlige oplysninger

Personlige oplysninger bliver opbevaret i systemet WebCRM, der følger de gældende GDPR lovkrav. Oplysningerne opbevares i maksimalt 3 år, hvorefter de slettes. Formålet med at registrere kundens personoplysninger, er så Helt Solgt kan levere vores ydelser. Tilsendelse af dokumenter til Helt Solgt og dertilhørende personoplysninger i ukrypteret form, er på kundens eget ansvar. Det er frivilligt for kunden, at fremsende de ønskede dokumenter og oplysninger, men hvis det ikke ønskes, kan det medføre at Helt Solgt ikke kan yde rådgivning og at det videre samarbejde med kunden må ophøre. Kunden kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger Helt Solgt opbevarer og med hvilket formål.

Tavshedspligt

Helt Solgt er underlagt tavshedspligt og videregiver ikke fortrolige oplysninger, som vi har modtaget, i forbindelse med vores rådgivning. Tavshedspligten kan alene brydes i de tilfælde, hvor gældende lovgivning forpligter os til det.

Priser og fakturering

Prisen for rådgivningen af Helt Solgt, angives og oplyses inden arbejdet påbegyndes.

Ved kontantkøb sker fakturering når opgaven er påbegyndt og betalingsbetingelserne er 8 dage.

Ved Komplet Sælgerrådgivning forfalder depositum ved opstart af samarbejdet, mens den øvrige betaling forfalder jf. den indgåede aftale.

Hvis betalingsfristen overskrides, vil der blive pålagt renter i overensstemmelse med Renteloven. Ved misligholdelse af betalingen, har Helt Solgt ret til at ophæve arbejdet og det videre samarbejde.

Fortrydelsesret

Ydelserne kan ikke fortrydes/refunderes jf. Lov om Forbrugeraftaler §18 stk. 2, 3 idet rådgivningen har et unikt og specifikt formål, med et tydeligt personligt præg. Rådgivningen er individuel og skræddersyet til dig som kunde, hvormed fortrydelsesretten frafalder.

Opsigelse

Kundeforholdet kan til enhver tid opsiges af kunden, uden varsel, men betalingen forfalder jf. den indgåede aftale.

Ved kontantkøb skal der betales for påbegyndte ydelser, og det er ikke muligt at få refunderet penge for påbegyndt arbejde, da al rådgivning er unik og personligt udformet til dig som kunde.

Ved opsigelse af aftale om Komplet Sælgerrådgivning forfalder betalingen jf. den indgåede aftale.

Markedsføring

Ved køb af vores ydelser, accepterer du at vi må sende dig relaterede nyhedsmails, der kan omhandle nyheder, ekspertråd, kundecases og tilsvarende ydelser. Du kan til enhver tid afmelde disse nyhedsmails. Som kunde i Helt Solgt accepterer du, at vi må anvende eventuelle anmeldelser på Trustpilot, Facebook, Google mv. på vores hjemmeside eller vores SOME profiler. Helt Solgt har lov til i markedsføringssammenhæng at benytte din case og kundeoplevelse, dog uden at skrive dit fulde navn eller nøgletal fra dit boligsalg.

Ophavsret og rettigheder

Helt Solgt forbeholder sig alle rettigheder til materiale på hjemmesiden Heltsolgt.dk og øvrige sites, der ejes/drives af Helt Solgt. Helt Solgt forbeholder sig copyright, ejendomsret og enhver anden immaterialret til al indhold på sites. Kopiering af indhold og brud på ophavsretten, vil medføre et erstatningskrav på minimum, men ikke begrænset til 50.000 kr.

Resultatet af vores rådgivning, herunder al materiale, er udelukkende til jer som kunde, og må ikke videredistribueres til andre. Kunden har adgang til materialet, indtil boligen er solgt. Alle råd, anbefalinger, beregninger, konklusioner, nyhedsbreve og øvrigt materiale som kunden modtager fra Helt Solgt er personlige og må hverken videregives, kopieres, mangfoldiggøres, gengives, ændres, overføres eller overdrages til tredjemand, uden klart skriftligt samtykke fra Helt Solgt. Enhver uretmæssig brug og overtrædelse af ovenstående, kan medføre et erstatningskrav fra Helt Solgt.

Helt Solgt har rettighederne og ophavsretten til alt materiale som bliver leveret i rådgivningsforløbet.

Ansvarsbegrænsning

Det er til enhver tid kunden selv der træffer den endelige afgørelse om udbudspris i samarbejde med den valgte ejendomsmægler. Helt Solgt kan ikke stilles til ansvar for:

  • Dispositioner og beslutninger, som kunden foretager på egen hånd, uden at have modtaget individuel rådgivning fra Helt Solgt.
  • Den valgte ejendomsmæglers arbejde eller dispositioner.
  • Fremsendte udkast og generelle mundtlige drøftelser.
  • Forsinkelser som skyldes tredjemand

Helt Solgts erstatningsansvar er begrænset til et beløb, svarende til tre gange prisen ex. moms, på den udførte og betalte rådgivning. Helt Solgt kan ikke gøres ansvarlig eller medansvarlig for økonomiske tab eller juridiske tvister, der måtte opstå mellem kunden og den pågældende ejendomsmægler eller øvrige parter (køber, pengeinstitut, kreditforening samt øvrige rådgivere mv.) Konsekvenserne ved at følge Helt Solgts anbefalinger til forbedringer i boligen, valget af ejendomsmægler eller fastsættelse af udbudspris, er kundens eget ansvar.

Lovvalg og værneting

Kundeaftalen og nærværende forretningsvilkår er gældende under dansk ret og enhver tvist, der måtte opstå, skal afgøres ved Retten i København som første instans.